Zorgprestatiemodel

In 2022 wordt voor de volwassenenzorg het Zorgprestatiemodel geïntroduceerd. Daarmee wordt afscheid genomen van de trajectbekostiging die nu in het grootste deel van de GGZ van toepassing is. Ook wordt de gedetailleerde regelgeving losgelaten die daaraan is gekoppeld. Met het Zorgprestatiemodel wordt overgestapt naar een eenvoudige bekostiging op basis van losse consulten, verblijfsdagen en een aantal overige declarabele prestaties.

Uiteraard zal Praktijkdata ervoor zorgen dat de software up-to-date blijft. Begin 2021 zijn de definitieve specificaties voor het Zorgprestatiemodel gepubliceerd door de NZA. Op basis hiervan zullen we de benodigde technische aanpassingen doorvoeren, zodat het systeem tijdig geschikt is voor de nieuwe registratie- en declaratie vereisten. In de praktijk betekend dit dat er een nieuw dossiertype, afspraaktype en contracttype toegevoegd wordt. Ook worden de agenda en financiële module geschikt gemaakt om te kunnen werken met de nieuwe vereisten.

De verwachting is dat uw administratie eenvoudiger wordt, doordat er geen indirecte tijd meer geschreven hoeft te worden. Daarnaast wordt factureren en declareren makkelijker. Zo kunt u een consult na afloop direct factureren of declareren. Wel zal er zorgvraagtypering blijven plaatsvinden voor verantwoording aan zorgverzekeraars van geleverde zorg.

Om alvast wat beter bekend te raken met het Zorgprestatiemodel kunt u de website www.zorgprestatiemodel.nl bezoeken of kunt u de webinars terugkijken op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/aan-de-slag/terugkijken-webinars/.

Bent u benieuwd naar de financiële gevolgen voor uw praktijkvoering? Dan kunt u een simulatie uitvoeren op basis van uw behandelgegevens van de afgelopen jaren. Dit kan via de LVVP simulatietool of laat het uitvoeren door Infinitcare met behulp van uw DIS-aanleveringen.