Cliënten en dossiers


Uitgebreide dossiergegevens
Klik voor vergrotingAantekeningen per consult
Klik voor vergroting
De cliëntgegevens in Praktijkdata zijn op een logische manier opgesplitst. Via het menu kunt u gemakkelijk schakelen tussen de verschillende onderdelen van het cliëntdossier. Via de zoekfunctie kunt u uw cliënten eenvoudig vinden, waarbij gezocht kan worden op naam, geboortedatum, adres, cliëntnummer en BSN. In het basisscherm vindt u standaardgegevens zoals naam, contactinformatie, identificatie en het netwerk van de cliënt (bijvoorbeeld gezinsgegevens).

In het dossierscherm kunt u relevante informatie invoeren op het gebied van aanmelding, hulpvraag, diagnose via de DSM-5, zorgvraagtypering via de HoNOS+, behandeling en afsluiting. Wanneer u werkt met verschillende medewerkers, dan kunt u hier ook de toegangsrechten per dossier instellen.

Verder kunt u in het dossierscherm met behulp van de COV (Controle op Verzekering) automatisch verzekeringsgegevens van de cliënt opvragen. Dit is sowieso vereist indien u volwassenenzorg declareert via Vecozo, maar ook erg handig om de cliënt informatie te verschaffen over vergoedingen.

In het dossier kunt u ook uw aantekeningen per consult bijhouden. Dit zorgt voor een goed overzicht van het therapieverloop. En doordat de aantekeningen op één plaats in het systeem ingevoerd worden kunt u ze ook gemakkelijk weer terugvinden.