Vecozo declaraties


Vecozo declaraties in Praktijkdata
Klik voor vergrotingUw budgetplafond volgen
Klik voor vergroting
Indien u contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars of gemeenten dan is het vereist dat u uw declaraties indient via Vecozo. Met behulp van Praktijkdata is dit een eenvoudig proces. Eenmaal per jaar worden de met zorgverzekeraars of gemeenten afgesproken tarieven in Praktijkdata ingesteld. Op basis daarvan kunnen automatisch declaraties aangemaakt worden. Via beveiligingscertificaten verloopt de indiening van declaraties bij Vecozo op een geheel veilige wijze.

In de agenda voert u zoals gebruikelijk uw afspraken met cliënten in en in het dossier vult u verdere vereiste gegevens in. Vervolgens kunt u in de financiële module met enkele klikken deze consulten en producten declareren. Dit gebeurt op basis van de eerder ingestelde tarieven. De declaraties worden vervolgens automatisch ingediend bij Vecozo. Dagelijks ontvangt u van Vecozo feedback over deze ingediende declaraties, deze retourinformatie is zichtbaar in Praktijkdata. Zodra de zorgverzekeraar of gemeente uw declaratie heeft goedgekeurd dan maakt zij de bijbehorende bedragen over op uw bankrekening.

In de overzichtenmodule in Praktijkdata kunt u de voortgang van uw contractbudgetten volgen. Zo kunt u zien hoeveel zorgprestaties u daadwerkelijk heeft gedeclareerd. Daarnaast kan het systeem op basis van de toewijzingen en de gedeclareerde zorgprestaties een inschatting maken van de declaratiebedragen. Hiermee kunt u gedurende het jaar tijdig zien of u nog genoeg ruimte heeft binnen uw toegewezen budget.

De aan Vecozo gekoppelde modules van Praktijkdata ondersteunen alle vereiste berichtenstandaarden. Zowel op het gebied van declaraties (o.a. de GDS801, JW323 en JW325) als op het gebied van toewijzingen en zorgmeldingen (o.a. de JW301, JW302, JW305, JW306, JW307, JW308, JW315, JW316, JW317 en JW319).