Gegevensaanlevering


Praktijkdata heeft een module voor het aanleveren van CBS gegevens voor de Jeugdzorg. De benodigde gegevens hiervoor kunt u in het dossier registreren. Bij het downloaden van het CBS bestand wordt er gevalideerd of alle gegevens correct zijn ingevuld. Het aangemaakte bestand kunt u vervolgens eenvoudig indienen bij het CBS.

Als u BIG-geregistreerd bent, dan moet u periodiek gegevens aanleveren aan het BIG-register voor herregistratie. Het verzamelen van alle gegevens kan erg arbeidsintensief zijn. Praktijkdata bevat een gegevensbestand uw tijdsregistratie in een standaard format te downloaden is. Dit format is goedgekeurd door het BIG-register.