Gegevensaanlevering


Voor het Zorgprestatiemodel is het volgens regelgeving vanuit de overheid verplicht om periodiek een gegevensset met uitgevoerde zorgvraagtyperingen aan te leveren. Deze gegevens moeten worden aangeleverd bij de NZA. De dossiers in Praktijkdata bevatten alle vereiste gegevensvelden en u wordt met een validatieproces geholpen bij het correct invullen van de velden. Voor het aanleveren hoeft u geen ingewikkelde handelingen te doen, zoals het installeren van certificaten. Dat neemt Praktijkdata voor u uit handen, zodat gegevens op een snelle en veilige wijze ingediend worden.

Daarnaast bevat Praktijkdata een module voor het aanleveren van CBS gegevens voor de Jeugdzorg. De benodigde gegevens hiervoor kunt u in het dossier registreren en bij het downloaden van het CBS bestand wordt er gevalideerd of alle gegevens correct zijn ingevuld. Het aangemaakte bestand kunt u vervolgens eenvoudig indienen bij het CBS.

Als u BIG-geregistreerd bent, dan moet u periodiek gegevens aanleveren aan het BIG-register voor herregistratie. Het verzamelen van alle gegevens kan erg arbeidsintensief zijn. Praktijkdata bevat een gegevensbestand uw tijdsregistratie in een standaard format te downloaden is. Dit format is goedgekeurd door het BIG-register.