DIS aanlevering


Validatie in het dossier
Klik voor vergrotingDIS-aanlevermodule
Klik voor vergroting
In de Basis GGZ en Specialistische GGZ is het volgens regelgeving vanuit de overheid verplicht om periodiek een gegevensset aan te leveren van afgesloten dossiers, de zogenaamde DIS-aanlevering. Deze gegevens moeten worden aangeleverd bij het DIS-portal van de NZa. De gegevensset bestaat uit een aantal standaard velden die meegeleverd moeten worden. De dossiers in Praktijkdata bevatten alle vereiste gegevensvelden en bij afsluiting van een dossier wordt u met een validatieproces geholpen bij het correct invullen van deze velden.

Daarnaast bevat Praktijkdata een geïntegreerde DIS-aanlevermodule, waarmee u de daadwerkelijke aanlevering van gegevens zeer eenvoudig vanuit het systeem kunt voltooien. Hiervoor hoeft u geen ingewikkelde handelingen te doen, zoals het installeren van certificaten. Dat neemt Praktijkdata u uit handen, zodat gegevens op een snelle en veilige wijze ingediend worden bij het DIS-aanleverportaal.